เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุง (เปลี่ยน) ประตูห้องปฏิบัติราชการในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไทรม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงป้ายเทศบาลเมืองไทรม้า บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายแหล่งท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๔๑๐ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า (กรณีเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระยะ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๓๔ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๓๔ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง 60% ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๑๖๗,๔๒๐-๕๓-๐๐๙๒,๔๒๐-๕๓-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีราวสะพานคลองบางอ้อ ๑,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีราวสะพานคลองบางกำลัง หมู่ที่ ๑-๒,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีราวสะพานคลองบางอ้อ ๒ หมู่ที่ ๖,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีราวสะพานคลองโยธา หมู่ที่ ๑ และจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีราวสะพานคลองยายปลี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest