ชื่อ
: นางสาวกรณ์ภัสสร บูลย์สิน
ตำแหน่ง
: นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ