ชื่อ
: นายไชโย บัวเงิน
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 2
081-4033957