เลือกเปลี่ยนภาษา

รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลองข้างวัดไทรม้าเหนือ-ไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4

รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลองข้างวัดไทรม้าเหนือ-ไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4
????ข่าวไทรม้า Saima News เทศบาลเมืองไทรม้า นำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร มอบหมายนางชวนพิศ อัศวนิโครธร นายปฏิยุทธ เนตรบุตร และ นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองข้างวัดไทรม้าเหนือ-ไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนกรณีคลองมีน้ำตื้นเขินและส่งกลิ่นเน่าเหม็น ????️ ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อร้องเรียนประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมและจะดำเนินการสั่งการส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ต่อไป
Share on Line
Share on Pinterest