เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการกู้สถานการณ์น้ำบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง เสริมแนวกระสอบทรายป้องกันระดับน้ำหนุนสูง และสร้างสะพานไม้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว

เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการกู้สถานการณ์น้ำบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง เสริมแนวกระสอบทรายป้องกันระดับน้ำหนุนสูง และสร้างสะพานไม้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว

ข่าวไทรม้า : Saima News
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) เวลา 16.00 น.
เทศบาลเมืองไทรม้า โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าและคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการกู้สถานการณ์น้ำบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง เสริมแนวกระสอบทรายป้องกันระดับน้ำหนุนสูง และสร้างสะพานไม้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลเมืองไทรม้า ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองต่างอย่างต่อเนื่อง

Share on Line
Share on Pinterest