เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการตักทรายเพื่อจัดทำกระสอบทราย สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงและสถานการณ์ฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการตักทรายเพื่อจัดทำกระสอบทราย สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข่าวไทรม้า : Saima News
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
????️เทศบาลเมืองไทรม้า โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายพนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการตักทรายเพื่อจัดทำกระสอบทราย สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า และบริเวณคลองผู้พันเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest