เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

Share on Line
Share on Pinterest