เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)

ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️วันนี้(26 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองไทรม้า ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังกล่าว

 

????️ทั้งนี้การจัดการประชุม ดำเนินการภายใต้มาตรการคำสั่งจังหวัดนนทบุรี และดำเนินการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

------------------------------------------------------

เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์: 0 2926 1350-2

https://www.saima.go.th

FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality

กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Share on Line
Share on Pinterest