เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมกับ เทศบาลเมืองไทรม้า อบรมฟรี ผ่านโปรแกรม Google Meet
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ

Share on Line
Share on Pinterest