เลือกเปลี่ยนภาษา

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

-ข้าพระพุทธเจ้า ... คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบบาล พนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองไทรม้า-

Share on Line
Share on Pinterest