เลือกเปลี่ยนภาษา

สถานการณ์น้ำในเแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ เวลา 11.15 น.

????ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 

     วันที่ 10 ตุลาคม 2564 

 

????️เวลา 11.15 น. สถานะ น้ำทรงตัว⛔

อยู่ที่ระดับ 2.49 เมตร

*????ระดับสูงสุด 09.45 น. อยู่ที่ 2.56 น.

 

????️ระดับน้ำสูงสุดย้อนหลัง

   9 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.47 ม. :09.30 น.

   8 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.35 ม. :08.30 น.

   7 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.38 ม. :19.30 น.

   6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.32 ม. :19.00 น.

   5 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.30 ม. :19.00 น.      

* 4 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.42 ม. :18.30 น.

   3 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.30 ม. :18.00 น.

   2 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.35 ม. :18.00 น.

   1 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.10 ม. :18.00 น.

 

????ข้อมูล : ศูนย์วารี ผ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest