เลือกเปลี่ยนภาษา

สถานการณ์น้ำในเแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ เวลา 19.30 น.

????ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 

     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

????️เวลา 19.30 น. สถานะ น้ำลง ????

อยู่ที่ระดับ 2.40 เมตร

 

????️ระดับน้ำสูงสุดย้อนหลัง

   3 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.30 ม. :18.00 น.

* 2 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.35 ม. :18.00 น.

   1 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.10 ม. :18.00 น.

????ข้อมูล : ศูนย์วารี ผ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest