เลือกเปลี่ยนภาษา

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 

เวลา 16.00 น. สถานะ น้ำขึ้น????️

อยู่ที่ระดับ 1.98 เมตร

*ระดับน้ำสูงสุดเมื่อวานนี้(2 ตุลาคม 2564) อยู่ที่ 2.35 เมตร เวลา 18.00 น.

ระดับน้ำสูงสุด 1 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 2.10 เมตร

ข้อมูล : ศูนย์วารี ผ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest