เลือกเปลี่ยนภาษา

โทรสาร ด่วนที่สุด แจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ช่วง 1-5 ตุลาคม 2564

โทรสาร ด่วนที่สุด แจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ช่วง 1-5 ตุลาคม 2564

 

♦️ข่าวด่วน‼️

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด แจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ช่วง 1-5 ตุลาคม 2564

ท้ายเขื่อนพระรามหก เพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2.30 - 2.80 เมตร

Share on Line
Share on Pinterest