เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมโครงการรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา ช่วยประชาชน

กิจกรรมโครงการรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา ช่วยประชาชน
????ข่าวไทรม้า : Saima News วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ???? เทศบาลเมืองไทรม้า นำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า พร้อมให้กำลังใจ ในการจัดกิจกรรมโครงการรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนนทบุรี ในช่วงการ Lock Down ???? ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย กรมการค้าภายใน ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
Share on Line
Share on Pinterest