เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี

???? ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

???? สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ”โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชน กำหนดจัดงานรวม 8 ครั้ง (ครั้งละ 2 จุดต่อวัน รวม 16 จุด) ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2564

????โดยในวันที่ 20 - 21 กันยายน 2564 จะดำเนินการจัดจำหน่าย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Share on Line
Share on Pinterest