เลือกเปลี่ยนภาษา

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน อายุ 12-18 ปี

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน อายุ 12-18 ปี

???? นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน อายุ 12-18 ปี

‼️**เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเท่านั้น**

???? ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น. ที่ https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

????สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานี

????หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

???? การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

Share on Line
Share on Pinterest