เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับวัคซีน ชิโนฟาร์ม (Shinopharm) รอบ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับวัคซีน ชิโนฟาร์ม (Shinopharm) รอบ 4

????องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน

รับวัคซีน ชิโนฟาร์ม (Shinopharm) รอบ 4

????️สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี

????️ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 19 ก.ย. 64 เวลา 18:00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน

????️ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

วันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 17:00 น.

????ฉีดวัคซีนวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64

ณ เซ็นทรัลเวสเกต เวลา 9:00-12:00 น.

????ประชาชนตำบลไทรม้า ท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

สามารถลงทะเบียนได้

Share on Line
Share on Pinterest