เลือกเปลี่ยนภาษา

การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR-Code

การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR-Code

???? ข่าวไทรม้า : Saima News

????️สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัด สามารถขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR-Code (https://covid-19.in.th)

????️เพื่อลงทะเบียนในระบบ โดยเป็นการแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนวันต่อวัน เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย กดยืนยันข้อมูล และบันทึกภาพหน้าจอในการลงทะเบียนไว้ เมื่อเจอด่านตรวจ ให้แสดงภาพหลักฐานการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ

????️หรือหากต้องการขออนุญาตเป็นเอกสาร

- ประชาชนที่มีชื่อผู้ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า สามารถนำหลักฐาน

•บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

•ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

ติดต่อขออนุญาต ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า

**ประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า จะต้องมีการรับรองจากเจ้าบ้านและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

????️หรือ ประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า และบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ติดต่อขอใบอนุญาตได้ที่อำเภอเมืองนนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest