เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหารรับมอบที่นอน Topper Junnifer ขนาด 3 ฟุต จำนวน 150 ชุด จากบริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหารรับมอบที่นอน Topper Junnifer ขนาด 3 ฟุต จำนวน 150 ชุด จากบริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564)

เทศบาลเมืองไทรม้า นำโดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหารรับมอบที่นอน Topper Junnifer ขนาด 3 ฟุต จำนวน 150 ชุด จากบริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณสุทธิดา เลิศอริยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานหลังเก่า โดยการประสานงานของนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี

เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

Share on Line
Share on Pinterest