เลือกเปลี่ยนภาษา

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองไทรม้า

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองไทรม้า
????ข่าวไทรม้า : Saima News วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองไทรม้า นำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วย นางชวนพิศ อัศวนิโครธร นายปฏิยุทธ เนตรบุตร นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองไทรม้า ให้การต้อนรับ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมคณะในการ ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองไทรม้า ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า) โดยศูนย์พักคอยแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์พักคอยแห่งแรกของอำเภอเมืองนนทบุรี ????ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองไทรม้า รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว(ไม่แสดงอาการ) ได้เข้าระบบ โดยให้ รพสต. สำรวจและจัดทำทะเบียนและคัดแยกผู้ป่วยสีเขียวพร้อมส่งต่อเข้าสู่ศูนย์ฯ ซึ่งทำการประเมินก่อนเข้าศูนย์ฯด้วยการเอ็กซเรย์ปอด ทุกราย ????️นำผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วย ATK หากผลเป็นลบ กลับบ้าน และถ้าผลเป็นบวก ส่งต่อตรวจยืนยันด้วยRT-PCR ในช่วงรอผลให้กักตัวที่ LQ ที่เทศบาลจัดสถานที่ไว้ให้ (อาคารด้านหลัง แยกคนละส่วนกับผู้ป่วยยืนยัน) หากผลเป็นบวก ส่งเข้าศูนย์ฯ ต่อไป ????️การดูแลผู้ป่วยในศูนย์ฯ จะมีอาหารให้ครบ 3 มื้อ ติดตามอาการโดยทีมพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข โดยปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาตามอาการ ถ้าผู้ป่วยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ดำเนินการส่งต่อโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ???? เราจะมุ่งมั่นที่จะผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้: จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
Share on Line
Share on Pinterest