เลือกเปลี่ยนภาษา
สายตรงนายก 08-1933-6599
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2
โทรสาร : 0-2926-1325, 0-2926-1359
เว็บไซต์ https://saima.go.th, E-mail : admin@saima.go.th
จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
 • 1 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

วิดีทัศน์แนะนำ

กิจกรรม

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลเมืองไทรม้า

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

 • 26 พ.ย. 2564

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูล เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.ไทรม้า ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองไทรม้า

@saimatown

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
57
คน
icon
สัปดาห์นี้
108
คน
icon
เดือนนี้
1249
คน
icon
ปีนี้
7642
คน
icon
ทั้งหมด
7642
คน
Share on Line
Share on Pinterest