กระดานร้องเรียนยังไม่มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนจากรถสิบล้อและรถขุดดินข้างหมู่บ้านสิรภัทร2
ชัย asked 5 months ago

ไม่ทราบว่ากระดานร้องเรียนนี้ยังใช้งานอยู่หรือไม่เนื่องจากผ่านมา2สัปดาห์แล้วยังไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆและยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากเทศบาลไทรม้า

1 Answers
Saima Admin answered 5 months ago

เรียนคุณชัย
         ตามที่่ท่านส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรม้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่องรถบรรทุกขนดินที่ขับเข้ามาถมดินข้าหมู่บ้านสิรภัทร 2 ในช่วงเวลาเช้ามืด ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของประชาชน
         งานเทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. งานเทศกิจได้เข้าตรวจสอบรถบรรทุกในบริเวณซอยดังกล่าวพบรถพ่วงบรรทุกขนดิน จึงได้ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อตักเตือน  กำชับให้รถบรรทุกขนดินปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฏหมายอย่างเคร่งครัด
                                                             เทศบาลตำบลไทรม้า