กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ปั้นกระถาง

คุณสุจินดา กมลจรัส
58/3 ม.1 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ. นนทบุรี
โทร : 0-8130-6127-5, 0-2924-5934