ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  13 มิถุนายน  2560

หมู่ที่

เวลา 08.40 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

หมายเหตุ

1

0.12 กรัม/ลิตร

วัดแดง

 

2

0.12 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

0.11 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

0.11 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

 

5

0.11 กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.15 กรัม/ลิตร

โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

 

สรุปค่าเฉลี่ย

0.10 กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร