โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “กิจกรรมชาวไทรม้าร่วมแรง ร่วมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”