โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม “ไทรม้าร่วมใจ งดใช้โฟมนะจ๊ะ”