ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Download PDF

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

  • โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะ

อาการ

  • มีไข้สูงลอย (38.5-40.0 องศาเซลเซียส )ติดต่อกัน 2-7 วัน
  • ปวดศีรษะ ปวดเบ้าตา ปวดท้อง อาเจียน มีจุดแดงๆเล็กๆตาม แขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดาไหล

การปฏิบัติตัว

  • ดื่มน้ำมากๆ เช็ดตัวลดไข้
  • รับประทานอาหารอ่อน และยาตามแพทย์สั่ง

**สัญญาณอันตราย ( ช็อก  ) พบในช่วงไข้ลด**

-ซึมอ่อนเพลียมา

-กระสับกระส่ายมือเท้าเย็น                                            

-ชีพจรเต้นเบา

-ปวดท้องกะทันหัน กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อยลง

-เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ ต้องรีบนำส่งรพ. ทันที

การป้องกัน

     คือป้องกันยุงกัด  ขจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงปิดฝาภาชนะทุกครั้งหลังการใช้ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาด ลมพัดผ่านได้สะดวก