กิจกรรม “ดนตรีสร้างสุข ร่างกายแข็งแรง” 19 พฤษภาคม 2560